Finansiering, investeringar och juridisk information


Att köpa fastighet i Spanien

P.g.a. låga växelkurser och räntesatser i Europa, råder just nu bra tider för att köpa fastighet i Spanien. Det finns en rad olika standarder att välja bland, från villor och radhus ogtill nybyggda lägenhetskomplex. Innan du köper fastighet i Spanien kan du ta en titt på vår webbsida för att se vilka områden och fastigheter som finns tillgängliga, och därefter boka ett möte med oss.

Clients at MASA
Startavgifter

Förutom priset på själva fastigheten är köparen även skyldig att betala:

  • (I.V.A.) en motsvarighet till moms som läggs på köpet av en ny fastighet och som uppgår till 10% av dess aktuella värde.
  • (ITP) skatt som betalas i samband med vidareförsäljning av begagnad fastighet som uppgår till 10% av det i lagfarten nedtecknade totalvärdet.
  • (A.J.D) stämpelskatt som för närvarande uppgår till 1% av det i lagfarten nedtecknade totalvärdet.
  • (Plusvalía) skattesats på tomtens värdeökning.

Fastighetsregistret kommer även att kräva dig på en avgift för lagfarten. Där utöver tillkommer en notarieavgift för kopiorna på lagfarten (”escritura pública”). Denna avgift bestäms procentuellt enligt inköpspriset. Totalt sett bör du lägga undan cirka 14% av inköpspriset för extrakostnader. Var uppmärksam på att denna summa kan öka i samband med tecknandet av bostadslån.

Årliga avgifter

Det finns tre årliga skattesatser:

  1. IBI, kommunal fastighetsskatt. Vid köp av begagnad fastighet är den gamle ägaren skyldig att förse dig med kopior av tidigare räkningar så att du skall kunna bevisa att betalning skett.
  2. Du kommer även att bli skyldig att betala förmögenhetsskatt, ett lägre årsbelopp baserat på det sammanlagda värdet på dina tillgångar.
  3. En inkomstskatt baserad på aktuellt taxeringsvärde skall betalas av icke-bosatta fastighetsägare.

En årlig avgift tillkommer även då du köper en fastighet som ingår i en bostadsrättsförening. Denna avgift är avsedd för underhåll av gemensamma utrymmen som t.ex. swimming-pool, trädgård etc.

Juridiska frågor

All egendom i Spanien är registrerad i fastighetsregistret. Där ingår uppgifter om vem som äger fastigheten, om dess exakta storlek och eventuella belåningsuppgifter etc. Endast de personer som nedtecknats i lagfarten har rätt att sälja fastigheten.

Försäkringar

Brandförsäkring är obligatorisk enligt lag när du tecknar ett bostadslån. Heltäckande hemförsäkringar kan tecknas för att skydda ditt hem och dess innehåll. Du bör dock alltid läsa det finstilta noggrant så att du är väl införstådd med vad försäkringen täcker. Man kan även teckna livförsäkring för att garantera slutbetalningen av sitt bostadslån vid eventuellt dödsfall.

Skatteavdrag för bosatta fastighetsägare

Förmånsskatt är en årlig skattesats som beräknas enligt aktuellt taxeringsvärde och som uppgår till 0,5 % av tomtvärdet.

Couple on a balcony

Förmögenhetsskatt baseras på samtliga tillgångar i Spanien och uppgår till 0,2 % av det i lagfarten nedtecknade totalvärdet för varje enskild fastighet. För bosatta är belopp upp till 150 000 euro skattefria och vid delat ägandeskap gäller detta för var och en av parterna. Dessa båda skattesatser betalas årligen så länge du äger fastigheten.

Icke-bosatta erhåller ingen skattelättnad utan är tvungna att betala 0,7 % av det totala tomtvärdet varje år.

När du säljer en fastighet tillkommer en vinstskatt som bestäms med hänsyn till affärsvinstens belopp. Denna skattesats uppgår till 18 % både för bosatta och för icke-bosatta som ägt sin fastighet i mer än ett år. En annan förmån för bosatta är att om du är över 65 år och har bott i din fastighet i mer än tre år, så slipper du helt och hållet betala in denna vinstskatt.

Föreskrifter för bostadsrättsföreningar

När du köpt en fastighet blir du en röstberättigad medlem i en bostadsrättsförening (Comunidad de Propietarios) bestående av alla delägare. Detta gäller dock inte om du köpt en fristående villa med egen tomt som inte ingår i någon bostadsrättsförening.

Import av ägodelar

EU-medborgare har rätt att tullfritt importera egendom från annat hushåll.

Medborgare utanför EU som kommer till Spanien för att officiellt bosätta sig, tillåts av den spanska regeringen att vid ett tillfälle tullfritt importera sina personliga ägodelar och egendom från annat hushåll.

Att bosätta sig eller bibehålla turiststatus

Juridiskt sett kan alla utländska medborgare vistas som turist i Spanien i upp till 90 dagar. Alla som upprätthåller sig i mer än 183 dagar anses vara skattepliktigt bosatta och är tvungna att ansöka om uppehållstillstånd, såvida de inte uppfyller undantagskraven. Krav och undantag för EU-medborgare revideras ständigt i syfte att förenkla processen.

Skatteplikt

När du upprätthåller dig i Spanien i mer än 183 dagar under ett och samma kalenderår, blir du juridiskt sett skatteskyldig enligt spansk lagstiftning, oavsett om du är formellt bosatt eller inte. När du officiellt bosätter dig blir du skatteskyldig för all inkomst, oavsett från vilket land den härrör. Internationella överenskommelser förhindrar dock att dubbelbeskattning sker.

Upprätta ett testamente

Couple at the beach
Det är förvånansvärt hur pass få människor som upprättar testamente för överlåtelse av sina ägodelar vid dödsfall. Det finns många äldre utländska medborgare som bor i Spanien och internationella konflikter kan uppstå om man inte upprättat ett separat spanskt testamente. Därför rekommenderar vi dig starkt att be om advokathjälp i denna fråga när du införskaffar eller överför tillgångar i Spanien.

Din MASA-representant kommer med nöje att bistå med rådgivning vid individuella omständigheter.

Ovan angiven information är en sammanfattning av vår uppfattning om nutida fastighets- och finanslagstiftning i Spanien, och bör inte tolkas som en komplett eller auktoritär text. Vid minsta tvivel bör man söka särskild fackhjälp. Vi tar inget ansvar för eventuella feltolkningar eller medgivanden eftersom varje individs personliga och finansiella situation är unik.

Om du har frågor eller tvivel, var god klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande.

Beställ vår NYA Älska Spanien Fastighetsguide

Den nya Älska Spanien Fastighetsguide broschyren innehåller all den vägledning och information du behöver för att komma igång med att hitta Fastigheter i Spanien.

Klicka här för att beställa vår broschyr →