Klicka här för att se vår intervju med Antonio Vidal, fullmäktig i Torrevieja kommun och ansvarig för marknader och stränder

Spansk sjukvård


Nationella Institutet för Offentlig Sjukvård (INSALUD)

Doctors
Efter att demokratin återupprättats och det spanska hälsovårdsministeriet byggts upp igen, skapades det Nationella Institutet för Offentlig Sjukvård (INSALUD) för att täcka medborgarnas behov. Namnet ändrades nyligen till Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.

Idag har mer än 98,9% av befolkningen rätt till fri sjukvård och systemet är i dagsläget ett av de bästa och modernaste i Europa. Det finansieras med skattemedel vilket innebär att patienterna har möjlighet att få avgiftsfri sjukvård vid behov.

Sjukvårdens kvalitet

Kvaliteten på spansk sjukvård är mycket hög, speciellt i de större städerna. Det finns även privat sjukvård som används av c:a 15% av befolkningen, huvudsakligen i Madrid och Barcelona. Den spanska regeringen uppmuntrar utvecklingen inom den privata sektorn genom skatteavdrag för tecknandet av privata sjukförsäkringar.

Alla spanjorer har rätt att fritt välja doktor på vårdcentralen. Nästan hela befolkningen har möjlighet att inom ett dygn boka tid på hälsovårdscentralen. Uppskattningsvis 8% sägs behöva vänta 2-4 dagar. Din doktor på vårdcentralen är skyldig att göra hembesök vid akutfall, och är även den person som skriver ut remisser till specialistläkare (utom obstetrik eller optiker).

Couple swimming
De flesta läkare ingår i arbetslag vid mobila vårdcentraler. Remisser till specialistläkare sker vanligtvis genom en särskild klinik som antingen kan vara en del av ett sjukhus eller en privat inrättning. Det finns närmare 800 sjukhus i Spanien. Nästan 2/3 av alla sjukhussängar finns på offentliga sjukhus och där sker 80% av sjukhusvården. De privata sjukhusen är oftast mindre. Vid särskild rådfrågning eller vid sängbrist kan de offentliga sjukhusen komma att teckna avtal med de privata inrättningarna för avlastning.

Akutvård och övriga tjänster

Alla offentliga sjukhus har en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet. Inom varje regions förvaltning i Spanien finns det åtminstone ett större offentligt sjukhus, bemannat med utbildad personal samt utrustat med avancerad teknik som kan erbjuda ypperlig specialistvård.

Precis som i de flesta europeiska länder finns här väntelistor för frivillig och icke-akut kirurgi. För att minska väntetiden för operationer har den spanska regeringen valt ut ett antal sjukhus som ombetts utöka sitt totala antal operationstimmar, även på kvällstid.

Det förekommer inga extra patientavgifter för sjukvård inom den offentliga sektorn, men man måste betala c:a 40% av priset på receptbelagda mediciner. I dagsläget är receptbelagda mediciner helt gratis för pensionärer och arbetslösa, men den spanska regeringen har planer på att införa en avgift på 10 % för pensionärer.

EU-medborgare har rätt till gratis sjukvård i Spanien mot uppvisandet av det europeiska sjukförsäkringskortet. Dock uppmanas turister att teckna en privat reseförsäkring.

Apoteksinformation

Orange juice
Det som i Sverige går under benämningen apotek, har sin spanska motsvarighet i "Farmacia". ”Farmacias” känns lätt igen genom det gröna blinkande korset på fasaden eller i skyltfönstret. I de spanska ”Farmacias” hittar du både receptbelagda och receptfria mediciner. Många av de mediciner som är receptbelagda i ditt hemland kan dock vara receptfria i Spanien. Vissa mediciner för allmänna besvär kan även finnas tillgängliga i varuhus.

Alla ”Farmacias” har inte öppet dygnet runt. Här finns istället ett rotationssystem för jourhavande apotek. I apotekets skyltfönster eller i en lokal dagstidning kan du hitta en lista över jourhavande apotek, s.k. ”Farmacias de Guardia”.

Tandläkare

All tandvård är vanligtvis avgiftsbelagd eftersom det rör sig om privata inrättningar. I de gula sidorna i telefonkatalogen kan du hitta en bra lista över tandläkare (dentistas). Ofta kan man även hitta en tandläkare på större varuhus.

Kranvatten

På senare tid har det spanska kranvattnets kvalitet markant förbättrats och det är idag relativt säkert att dricka i bebyggda områden. Okontrollerat vatten kan dock ibland orsaka mindre magproblem varpå du kanske föredrar att köpa mineralvatten på flaska. ”Agua con gas” är kolsyrat mineralvatten och ”agua sin gas” är vanligt källvatten. I mindre byar tas vattnet kanske från lokala brunnar så om du är tveksam är det bäst att fråga.

Klicka här för att skicka oss ett e-postmeddelande om det är något speciellt du undrar över angående Spanien eller Costa Blanca.

Beställ vår NYA Älska Spanien Fastighetsguide

Den nya Älska Spanien Fastighetsguide broschyren innehåller all den vägledning och information du behöver för att komma igång med att hitta Fastigheter i Spanien.

Klicka här för att beställa vår broschyr →